ดอยคำ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี ต้นแบบอาคารเขียวที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ดอยคำ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี ต้นแบบอาคารเขียวที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
“ตั้งอยู่กลางเมืองหลวง แต่เราก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้” เป็นคำอธิบายที่ไม่ผิดนัก สำหรับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่มีพื้นที่อาคารติดกับรถไฟฟ้า สถานีราชเทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่การใช้งานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สำนักงาน และร้านดอยคำ สาขาราชเทวี แม้ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคารจากที่มีอยู่เดิม แต่การปรับปรุงนี้ ดอยคำได้คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่า

ด้วยความตระหนักดีว่า พนักงานของเราจะต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย สุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมมีการจัดการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำหนด

ในด้านของมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานใหญ่ ได้ออกแบบและก่อสร้างสำนักงาน จากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

เน้นประโยชน์การใช้งานที่ยั่งยืน ตั้งแต่ที่ตั้งของอาคาร ที่สะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถประจำทาง เรือ เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมมีพื้นที่จอดรถพิเศษสำหรับรถประหยัดพลังงาน (Eco Car)

ในด้านการก่อสร้าง ได้ติดตั้งด้วยอิฐมวลเบา ที่ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก SCG ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดไปชนิด LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่มีสารปรอท ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ขณะที่สภาพแวดล้อมในอาคาร ได้มีระบบนำอากาศบริสุทธิ์มาหมุนเวียนในระบบปรับอากาศ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ผู้อยู่ในอาคารรู้สึกสดชื่น

พร้อมเน้นเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ด้วยระบบการจัดเก็บน้ำฝนไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อนำมารดน้ำต้นไม้ในอาคาร ซึ่งอาคารนี้แม้จะมีพื้นที่จำกัด แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สำหรับพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ดูแลรักษาง่าย และปลอดสารเคมี เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างระบบนิเวศเล็กๆ ในบริเวณอาคาร นอกจากนี้ ได้มีระบบควบคุมน้ำเสียจากอาคารสู่ชุมชนภายนอกด้วย

ทั้งหมดนี้ การันตีได้จากใบประกาศรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท LEED for New Construction (LEED NC) อาคารสร้างหรือปรับปรุงใหม่ ระดับ Gold จาก สภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2560

 

มาในปี พ.ศ.2564 นับเป็นเวลา 4 ปี ที่ดอยคำได้ต่อยอดการเป็นอาคารเขียวที่ดูแลและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในเรื่องของการกำจัดเศษอาหารกลางวัน ด้วยเครื่องย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้
การรณรงค์ให้พนักงาน ใช้กระดาษครบ 2 หน้า พร้อมปรับมาใช้การสื่อสารผ่านออนไลน์มากขึ้น และเริ่มใช้กระดาษ ซองจดหมาย ที่มาจากการรีไซเคิล
น้ำดื่มระหว่างการประชุม ใช้แก้วที่นำมาใช้ใหม่ได้ แทนการบริการน้ำดื่มแบบขวด หรือจะนำแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง ก็สะดวกยิ่งขึ้น
การเชิญชวนเดินขึ้นลงด้วยบันไดแทนการขึ้นลิฟท์ โดยบันไดภายในอาคารทุกขั้น ติดจำนวนแคลอรีที่ลดลงเมื่อออกกำลังเดิน เพื่อสร้างกำลังใจให้พนักงาน
นอกจากนี้ ดอยคำ สำนักงานใหญ่ ได้เป็นจุดรับขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) เพื่อนำมาแปรรูป ตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร ผ้าคลุมเก้าอี้อเนกประสงค์ และเป็นส่วนผสมในการทำอิฐบล็อก เพื่อมอบให้กับชุมชนและวัดที่อยู่รอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
ส่วนหน้าร้านดอยคำ สาขาราชเทวี ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 และร้านดอยคำทุกสาขา หันมาใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนพลาสติกมากยิ่งขึ้น ทั้งถุงกระดาษ แก้วกระดาษ และหลอดกระดาษ

อย่างไรก็ตาม ดอยคำ ในฐานะผู้ผลิตน้ำผลไม้ในกล่องยูเอชที ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ดอยคำสร้างขึ้น เดินหน้าจัดกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ให้ผู้บริโภคนำกล่องยูเอชที ที่ผ่านการแกะหลังกินหมด นำมาล้างให้สะอาด แล้วเก็บมาเป็นส่วนลดสินค้าดอยคำ ได้ที่ ร้านดอยคำ ทุกสาขา

โดยกล่องยูเอชทีที่ได้รับจะนำไปรีไซเคิลเป็น “พาเลทดอยคำ” กลับมาใช้ในสำนักงานใหญ่ ราชเทวี และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง “กระถางต้นไม้” สำหรับเพาะไหลสตรอว์เบอร์รีที่โรงงานหลวงฯ “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ ฯลฯ “เก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง” นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และจัดกิจกรรม

 

“ดอยคำ” เชื่อว่า เราทุกคนสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันได้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

#ดอยคำโกกรีน

#DOIKHAMGOGREEN