“ดอยคำ” เดินหน้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” โปรเจคดีๆ เพื่อโลกสีเขียวของทุกคน

“ดอยคำ” เดินหน้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” โปรเจคดีๆ เพื่อโลกสีเขียวของทุกคน
หนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นก็คือการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี แม้เราทุกคนรู้กันดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป แต่เราสามารถชะลอเวลาให้อยู่กับเราได้นานมากที่สุด หากเราทุกคนช่วยกัน
“ดอยคำ” ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการเดินหน้าสู่ “สังคมไร้ขยะ” จากการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง
กว่า ๒ ปี ที่ดอยคำได้นำร่องโครงการนี้ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานดอยคำ หรือที่เรียกกันว่า “ฅนดอยคำ” ให้เรียนรู้การนำกล่องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ดอยคำหรือกล่องยูเอชที มาผ่านวิธี “แกะ ล้าง เก็บ” เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ทั้งฅนดอยคำในสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ให้ทุกคนได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ บอกต่อเรื่องราวดีๆ ที่ดอยคำได้ทำเพื่อสังคม ตรงตามที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ดอยคำเดินหน้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการโลกสีเขียว สู่ภายนอกองค์กร ด้วยการให้ผู้บริโภคร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” กล่องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ดอยคำ นำมามอบหรือเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้ากับดอยคำ ผ่านร้านดอยคำ ๓๔ สาขา
โดยกล่องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ดอยคำที่ได้รับมานั้น จะถูกนำมาผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่า (Upcycling) เพื่อสร้างสรรค์ให้ประโยชน์ ด้วยการขึ้นรูปแบบเป็น “พาเลทไม้สังเคราะห์” กลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง และนำมาขึ้นรูปเป็น “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ ฯลฯ และมอบส่วนหนึ่งให้โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการที่สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วอย่างยั่งยืน ซึ่งรับรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลน
ทั้งนี้ ปริมาณกล่องน้ำผลไม้ดอยคำทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถลดการตัดต้นไม้ใหญ่ได้ถึง ๒๔ ต้น ช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศได้ถึง ๑๑๒ กิโลกรัม
(ข้อมูล : บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด)
สำหรับลูกค้าที่ดื่มน้ำผลไม้ดอยคำ นอกจากจะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ดอยคำเห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่ “แกะ ล้าง เก็บ” ได้มอบส่วนลดคืนกลับให้ โดยกล่องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ดอยคำทุกกล่อง ทุกขนาด มีมูลค่า ๑ บาท สำหรับซื้อสินค้าดอยคำและเครื่องดื่มดอยคำ ทุกสาขา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่ https://www.doikham.co.th/pr-news-083)

เป้าหมายในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดอยคำ หวังว่าจะได้รับกล่องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ดอยคำหรือกล่องยูเอชที จำนวน ๑ แสนชิ้น และหากลูกค้ามีกล่องยูเอชทีอื่นๆ ก็สามารถนำมาบริจาคได้ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา เพราะเราตระหนักดีว่า กล่องยูเอชทีทุกกล่องมีคุณค่า ในการแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับสังคม

นับเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะ ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณของเสียให้เกิดขึ้นน้อยลง

สนองนโยบายองค์กรสีเขียว (Doikham Go Green) และเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต

ดูวิธีการแกะ ล้าง เก็บได้ที่ https://youtu.be/tifhIvu9uUA

อ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doikham.co.th/pr-news-083

ค้นหาสาขาร้านดอยคำทั่วประเทศคลิก : http://bit.ly/2NpzBs9

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook:doikhamfp

Line:@doikhamfp

Instagram:doikhamfp