“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2020”

“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2020”
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 ด้าน Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ในงาน International CSR & Sustainability Summit 2020 จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “๙ ตามรอยดอยคำ” โดยในปีนี้ จัดการประกาศรางวัลขึ้นบนระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)
กิจกรรมเดิน-วิ่ง “๙ ตามรอยดอยคำ” เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่าง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เมื่อวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา  พร้อมได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย – จีนยูนนาน และชาวไทยภูเขา รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสถานพยาบาล และสถานศึกษาในพื้นที่