ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ว่าฯ กทม แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ว่าฯ กทม แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ--6 พฤษภาคม  -- บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพ ...
ดอยคำ ชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19)

ดอยคำ ชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19)

ตามที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรายงานยืนยันว่า มีพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ เขตราชเทวี ซึ่งมิได้มีหน้าที่ติดต่อให้บริการกับลูกค้า หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจำนวน 1 ราย ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) จากบุคคลภายใน ...
"ดอยคำ" ใส่ใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

“ดอยคำ” ใส่ใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด แต่ก็ไว้วางใจไม่ได้ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภั ...
ดอยคำ จับมือ สนพ.ดันเต่างอยโมเดล CBG สร้างสุขพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

ดอยคำ จับมือ สนพ.ดันเต่างอยโมเดล CBG สร้างสุขพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

ดอยคำ จับมือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ดัน “โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ” สู่ เต่างอยโมเดล CBG สร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ ชุมชนบ้านนางอย และบ้าน ...
“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์ สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) ภายใต้ชุดโครงการ SEA circular ของ ...
ชวนชิม ผลผลิตแปรรูปจากเกษตรกรไทยในบริบทใหม่

ชวนชิม ผลผลิตแปรรูปจากเกษตรกรไทยในบริบทใหม่

ครั้งแรกของดอยคำ ในความร่วมมือสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม จากผลผลิตคุณภาพแปรรูปของเกษตรกรไทย หรือ “Doikham Fruit Collaboration” Season 1 ซึ่งครั้งนี้ ดอยคำได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยมทั้ง 5 ร้าน ได้แก่ “พาคามาร่า คอฟฟี่ โร ...