สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าสมาชิกครอบครัวดอยคำ

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าสมาชิกครอบครัวดอยคำ
(Top Spender 200 ลำดับแรก ลูกค้าร้านดอยคำสาขาในกรุงเทพฯ เท่านั้น)
รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส 2” จำนวน 1 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง)
รับชม ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน รอบฉายวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.
เงื่อนไขการรับบัตรชมภาพยนตร์
1.กรุณาแสดง sms นี้ กับ เจ้าหน้าที่ดอยคำ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ภายในช่วงเวลา 14.00-15.30 น. เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า ที่จุดลงทะเบียนชั้น 5 Paragon Cineplex บริเวณด้านหน้าร้านสตาร์บัค
2.บัตรชมภาพยนตร์นี้สามารถใช้ได้สำหรับเรื่องและรอบฉายตามวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น
3.บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสิทธิ์อื่นได้
4.หากเจ้าของสิทธิ์ไม่ได้มาด้วยตนเอง สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมาแทนได้ โดยนำภาพ SMS ยืนยันสิทธิ์นี้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ดอยคำตามเงื่อนไขข้อ 1