ดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี และสำนักงานทรัพย์พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายใน และโดยรอบอาคารสำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่บ้านยาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม ปลูกป่า และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ มีต้นไม้ 150 ต้น หญ้าแฝก 2,000 ต้น ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสา จากอบต.แม่งอน ชุดทหารจากกองกำลังผาเมือง กรมป่าไม้ โรงเรียนบ้านยาง และชาวบ้านบ้านยางเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบริการน้ำดื่มดอยคำ อีกด้วย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยพระราชทานตำบลป่าซาง ผู้นำชุมชนบ้านป่าห้า และชาวบ้านบ้านป่าห้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งและนมจืด ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนมจืดที่ได้หลังจากการตักบาตรจะนำไปมอบให้กับสถานีอนามัยพระราชทานเพื่อนำไปให้กับชาวบ้านที่กำลังตั้งครรภ์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมกับชาวบ้านนางอย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานและภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ร้านอาหารภูคำ อีกทั้งยังบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุง วัดนางอย ร่วมกับอำเภอเต่างอย ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เต่างอย สภ.เต่างอย และประชาชนจิตอาสา