“ดอยคำ” เดินหน้าแคมเปญ “แกะ ล้าง เก็บ” ชวนเก็บกล่องดอยคำ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท นำสู่วิถีสีเขียว (Living green) อย่างยั่งยืน

“ดอยคำ” เดินหน้าแคมเปญ “แกะ ล้าง เก็บ” ชวนเก็บกล่องดอยคำ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท นำสู่วิถีสีเขียว (Living green) อย่างยั่งยืน

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”
กล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มีมูลค่า 1 บาท

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์ใต้ศาสตร์พระราชา ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ “ดอยคำ” ให้ความใส่ใจเสมอมา คือ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการ “ขยะ” ที่ดอยคำสร้างขึ้นและไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อย่างขยะจากกล่องบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ หรือ กล่องยูเอชที (UHT)

ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2561 “ดอยคำ” ได้เดินหน้าในการจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดแคมเปญ “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว โดยเป็นการนำกล่องน้ำผลไม้ที่ผ่านขั้นตอน แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหรืออัพไซคลิ่ง เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ ซึ่งเป็นการกำจัดขยะแบบสร้างสรรค์ โดยเป้าหมายในระยะเริ่มแรกได้รณรงค์กับบุคลากรภายในองค์กร ก่อนขยายสู่ผู้บริโภค

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดอยคำได้เชิญชวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมกับการพัฒนากระบวนการอัพไซคลิ่งกล่องยูเอชทีภายใต้แบรนด์ดอยคำ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมนำกลับมาใช้ประโยชน์ อาทิ เก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง พาเลทไม้สังเคราะห์ กรวยจราจร กระถางต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้นำกลับมาใช้จริงทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร

ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะ ได้ด้วยการร่วมแคมเปญ “แกะ ล้าง เก็บ” เพียงนำกล่องยูเอชทีภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” ทั้งขนาด 200 มล. 500 มล.และ 1,000 มล. (ผ่านขั้นตอน แกะ ล้าง เก็บ อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น) โดยทุกขนาดมีมูลค่า 1 บาท นำมาแลกได้ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ ได้ที่ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ ทุกสาขา (โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) หรือจะสะสมเพื่อนำมาแลกเก้าอี้อเนกประสงค์จากกล่องยูเอชที โดยใช้กล่องยูเอชทีจำนวน 888 กล่องต่อเก้าอี้ 1 ตัว (มูลค่า 1,300 บาท) ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

ดอยคำ หวังว่า กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไทยมุ่งสู่ “สังคมไร้ขยะ” อย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง นำสู่วิถีสีเขียว (Living green) อย่างยั่งยืน

เงื่อนไข
1.กล่องน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ตราดอยคำที่ผ่านขบวนการ แกะ ล้าง เก็บ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท แลกรับส่วนลดแทนเงินสดโดยซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ และเครื่องดื่มชงเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวน (โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
2.สุดพิเศษสะสมกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ตราดอยคำ ทุกขนาด 888 กล่อง นำมาแลกผลิตภัณฑ์แปรรูปเก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง จำนวน 1 ใบ (มูลค่า 1,300 บาท)
3.กิจกรรมพิเศษแลกรับส่วนลด รับเฉพาะกล่องน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ตราดอยคำ ทุกขนาดที่ แกะ ล้าง เก็บ อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น แลกรับส่วนลดเมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4.สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำทุกสาขา
5.กล่องเครื่องดื่มยูเอชทีอื่นๆ ที่ แกะ ล้าง เก็บ อย่างสมบูรณ์ สามารถนำมาบริจาคได้ แต่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมสิทธิพิเศษแลกรับส่วนลดแทนเงินสดได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการตัดต้นไม้และลดปริมาณขยะ
6.กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ศึกษาวิธี แกะ ล้าง เก็บ ได้ที่คลิก
https://www.youtube.com/watch?v=tifhIvu9uUA&t=2s

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: doikhamfp
Line: @doikham
Instagram: doikham.official

จำนวนกล่อง แกะ ล้าง เก็บ ตลอดแคมเปญ ได้ที่
https://www.doikham.co.th/จำนวนกล่องยูเอชที/