ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจรและน้ำดื่มดอยคำ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านแม่ข่า และรพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจรและน้ำดื่มดอยคำ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านแม่ข่า และรพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง

วันนี้ (14 ธันวาคม พ.ศ. 2564) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบยาฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล และน้ำดื่มดอยคำ สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย แทนความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมอบยาฟ้าทะลายโจร และน้ำดื่มดอยคำ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้

รพ.สต.บ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

– ยาฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล จำนวน 2,400 แคปซูล

– น้ำดื่มดอยคำ จำนวน 180 ขวด

 

รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

– ยาฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล จำนวน 2,400 แคปซูล

– น้ำดื่มดอยคำ จำนวน 180 ขวด

รพ.สต.บ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่