รวมพลัง “ฅนดอยคำ” ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

รวมพลัง “ฅนดอยคำ” ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตของไวรัสโควิด-19

พวกเรา “ฅนดอยคำ” พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสุขภาพและดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำความสะอาดมือด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

ดอยคำ มุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานปลอดภัย