ดอยคำ จับมือ กับ วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างความยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

ดอยคำ จับมือ กับ วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างความยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือกับศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย เกี่ยวกับการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการกล่องยูเอชที ในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
สำหรับ “แกะ ล้าง เก็บ” ได้เชิญชวนให้ผู้บริโภคนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ดอยคำมาแกะ แล้วล้างทำความสะอาด ก่อนรวบรวมมาเป็นส่วนลดที่ร้านดอยคำ เพื่อนำกล่องยูเอชทีกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เก้าอี้อเนกประสงค์ กรวยจราจร และพาเลทสำหรับวางสินค้า ตลอดจนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการหาแนวทางรวบรวมถุงน้ำยาล้างไตที่ไม่ปนเปื้อนกลับมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการนำผลิตภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยให้การสนับสนุนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโครงการวิจัยในด้านการรวบรวมกล่องยูเอชที เพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวเชื่อมเพื่อขยายความร่วมมือผ่านเครือข่ายสมาชิกโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) ในการจัดการถุงน้ำยาล้างไต ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบการจัดการที่เป็นการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากขยะอีกทางหนึ่ง