พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร พร้อมใจกันเตรียมสุขภาพร่างกายเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยต่อครอบครัวและสังคม ณ โรงพยาบาลเต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ทั้งนี้ ดอยคำมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยและห่วงใยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านปลอดภัย