ความห่วงใยไม่มีหมด “ดอยคำ” จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) และผลิตภัณฑ์ดอยคำเสริมภูมิคุ้มกันแก่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ทั้งในกรุงเทพฯ และรอบโรงงานหลวงฯ

ความห่วงใยไม่มีหมด “ดอยคำ” จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) และผลิตภัณฑ์ดอยคำเสริมภูมิคุ้มกันแก่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ทั้งในกรุงเทพฯ และรอบโรงงานหลวงฯ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในประเทศไทย จะคลี่คลายลงไป แต่ภาครัฐยังคงให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ คงมาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังบุคลาการทางการแพทย์ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองประชาชน ในช่วงที่ยังมีการระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19)

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) อุปกรณ์สำคัญในช่วงของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลและจุดคัดกรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน…ดอยคำไม่ทิ้งคุณ”

 

โดยมีพนักงานจาก โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร และสำนักงานใหญ่ ราชเทวี ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

สำหรับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ส่งมอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) ให้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่งอนกลาง กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน โรงพยาบาลแม่อาย โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลไชยปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ส่งมอบให้แก่ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง สถานีภูธรแม่จัน โรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน กู้ภัยทัพยั้งแม่จัน เทศบาลตำบลป่าซาง ด่านตรวจถ้ำปลา หมวดลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง สถานีตำรวจแม่จัน สถานีอนามัยพระราชทาน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลเต่างอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนปลาโหล

ขณะที่ สำนักงานใหญ่ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนแนวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรอง ผู้ซึ่งเสียสละและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ดอยคำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคนไทยจะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตได้ในเร็ววันนี้