ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการแล้ววันนี้

12 November 2018
ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ที่อรรถวิจารณ์ศาลา ใกล้กับประตูสรีสุนทร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาทำการ ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

โดยภายในร้านดอยคำ สาขาพระบรมมหาราชวัง มีเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น และขนม พร้อมผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้บริการภายในร้าน

อัฏฏวิจารณ์ศาลา : อรรถวิจารณ์ศาลา ตั้งอยู่ริมประตูสรีสุนทร หรือประตูต้นสน เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ยกพื้น ก่ออิฐถือปูน เมื่อครั้งที่สยามจัดระบบการยุติธรรมขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้อาคารแห่งนี้เป็น “ศาลฎีกา” พระราชทานนามว่า “อัฏฏวิจารณ์ศาลา” ซึ่งมีความหมายตามรากศัพท์คือ

อัฏฏะ (อัต-ตะ) หมายถึง คดีความ
วิจารณ์ หมายถึง ตรวจตรา สืบค้น
ศาลา หมายถึง อาคารที่ถูกสร้างขึ้น
“อัฏฏวิจารณ์ศาลา” หรือ “อรรถวิจารณ์ศาลา” ก็คือ “ศาลาพิจารณาคดี” หรือ “ศาล” นั่นเอง

ปัจจุบัน อรรถวิจารณ์ศาลา คือร้านดอยคำ
สาขาพระบรมมหาราชวังนั่นเอง

หมายเหตุ: งดส่วนลดบัตรสมาชิก