ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายเหนือ)

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒  (สายเหนือ)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) และโรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ใน “โครงการ วัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อพัฒนาวัดรอบโรงงานหลวงฯ ตามหลักการบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ (บ-ว-ร-ร) ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่โรงงานหลวงฯ และชาวชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ

วัดทุ่งจำลอง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วัดป่าห้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญกันในงานกฐินสามัคคี มา ณ ที่นี้ด้วย