ประกาศนียบัตรนำเสนอผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016)

ประกาศนียบัตรนำเสนอผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016) โดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Nati