ประกาศนียบัตรโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประกาศนียบัตรโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดสารอาหารซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี ๒๕๕๙