“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมใจกันทำความดี จัดกิจกรรม “๕ ส. ฅนดอยคำ เพื่อเรา-เพื่อชุมชน ปี ๒๕๖๓” ร่วมกับชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ราชเทวี โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้มีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวี และเจ้าของกิจการอาคารฮอลลีวูดสตรีท เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ มีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวี และเจ้าของกิจการอาคารฮอลลีวูดวตรีท ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณรอบอาคารสำนักงานใหญ่

สำหรับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่วยกันพัฒนาลำน้ำห้วยภายในหมู่บ้านร่วมชาวบ้านยาง ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเพิ่มต้นไม้ บริเวณหลังโรงงานหลวงฯ จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมอุทยานแห่งชาติ ในการอนุเคราะห์กล้าไม้ กรมป่าไม้ โรงเรียนบ้านยาง และเจ้าหน้าที่โรงงานหลวงฯ พร้อมใจกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สำหรับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณวัดป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน เชียงราย

สำหรับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณวัดนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร