ใส่ใจก่อนการบริโภคเครื่องดื่มในกล่อง UHT

ใส่ใจก่อนการบริโภคเครื่องดื่มในกล่อง UHT
  1. สังเกตวันหมดอายุบนกล่อง และควรบริโภคก่อนวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
  2. เมื่อเปิดบริโภคแล้ว ควรดื่มให้หมดทันที หากดื่มไม่หมดให้นำแช่เย็นและดื่มให้หมดภายใน ๓ วัน
  3. ไม่ควรแช่กล่องเครื่องดื่มในกระติกน้ำแข็งหรือน้ำร้อน เพราะทำให้กล่องอ่อนตัวและชำรุด ซึ่งจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปนเปื้อนได้
  4. หากสังเกตพบรอยฉีกขาด กล่องบวมหรือบุบ ควรหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะเชื้อจุลินทรีย์อาจจะเข้าไปทำปฎิกิริยาในกล่องเครื่องดื่มได้