“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำอาหารถวายพระสงฆ์ ณ วัดทุ่งจำลอง พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบโรงงานหลวงฯ ได้แก่พัฒนาห้วยข้างโรงงานหลวงฯ และขุดลอกสระน้ำหลังศาลเจ้าแม่กวนอิม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้า พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดป่าห้า อาทิ ทำความสะอาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ตัดหญ้า ฯลฯ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมกันทำอาหารถวายพระสงฆ์ ณ วัดนางอย พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบโรงงานหลวงฯ และวัดนางอย อาทิ ทำความสะอาดลานวัด ตัดตกแต่งต้นไม้ ฯลฯ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ และปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และจงรักภักดี