ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2018

ดอยคำขอเชิญร่วมงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2018

ดอยคำขอเชิญร่วมงาน
THAIFEX – World of Food ASIA 2018
เชิญสัมผัสสินค้าพรีเมียมจากดอยคำ พร้อมกิจกรรมสาธิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์
ดอยคำ เพื่อนำไปใช้เป็นไอเดียในธุรกิจของท่าน

และพบกับสินค้าคุณภาพ ตรา “ดอยคำ” และสินค้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่นำมาจัดแสดง ให้เลือกชม เลือกชิม เลือกช้อปมากมาย

วันเจรจาธุรกิจ ๒๙ พ.ค ถึง ๑ มิ.ย ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

วันจำหน่ายปลีก ๒ มิ.ย ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

อาคารชาเลนเจอร์ ๓ หมายเลขบูธ H15
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการนี้  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช รวมทั้งผลการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ (ฝาง)  และพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) หลังจากนั้นทรงมอบของที่ระลึกแก่คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรฯ  พระราชทานใบรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีของ “กลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” พระราชทานอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีผลิตมะเขือเทศผงที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครทูลเกล้าถวายฯ แก่บริษัทฯ ก่อนทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช” หลังจากนั้นทรงทอดพระเนตรภายในอาคารทั้งสองแห่ง ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะทำงาน พนักงานบริษัทฯ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และเกษตรกรผู้ส่งผลผลิตให้โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ ก่อนเสด็จฯ กลับ