ขออภัยด้วยค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีบริการจัดส่งสินค้า
ในพื้นที่ต่างจังหวัด สำหรับลูกค้าพื้นที่ต่างจังหวัดที่
สนใจสั่งซื้อสินค้าดอยคำ สามารถซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ “Shopee” ได้ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
www.shopee.co.th/doikhamofficial