ทางบริษัทฯ ขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ ลูกค้าสามารถแจ้งร้องเรียนปัญหา ผลิตภัณฑ์ และการบริการได้ทางช่องทางดังนี้ค่ะ
๑. Email : info@doikham.co.th
๒. Facebook fanpage www.facebook.com/DoikhamFP/
๓. ติดต่อสำนักงานใหญ่
๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒ ต่อ ๒๒๔
กรณีลูกค้าพบปัญหาผลิตภัณฑ์รบกวนคุณลูกค้าถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหา แจ้งมายัง ข้อความแฟนเพจ www.facebook.com/DoikhamFP/ พร้อมเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ เพื่อทีมงานจะนำมา
ตรวจสอบถึงสาเหตุในห้องปฏิบัติการในขั้นตอนต่อไป