น้ำผลไม้ดอยคำผลิตจากผลไม้ตามธรรมชาติ (Not from Concentrate)ส่วนประกอบหลักจึงเป็นชนิดของผลไม้นั้นๆ ซึ่งผลผลิตตามธรรมชาติอาจมีรสชาติแตกต่างกันตามฤดูกาล จึงมีการเติมความหวานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น มัลติทอลไซรัป ที่สกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้รสชาติและค่าความหวานคงที่ และเพื่อให้ได้วิตามินตามธรรมชาติ