ผงสีขาวที่เห็นในผลิตภัณฑ์อบแห้ง

คือน้ำตาลไอซิ่ง เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์อบแห้งจับตัวกันเป็นก้อน สามารถรับประทานได้ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ