ลูกค้าสามารถสมัครบัตรสมาชิกดอยคำ โดยได้รับส่วนลดสินค้า ๕% (สินค้าดอยคำ)

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ที่ร้านดอยคำทุกสาขา หรือ กรณีที่ลูกค้าซึ้อสินค้าเพื่อไปจำหน่ายต่อ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ เพื่อสอบถามการเป็นลูกค้าแบบ

“ร้านค้าร่วมจำหน่าย”