๑. กรณีสั่งซื้อแบบ Delivery ไม่มีส่วนลดในการจัดส่ง

๒. กรณีสั่งซื้อทางออนไลน์ Shopee

ส่วนลดในการจัดส่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของ Shopee