ปริมาณโซเดี่ยมในผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ

มาจากมะเขือเทศตามธรรมชาติ ไม่ใช่การเติมเกลือลงในผลิตภัณฑ์

ซึ่งปริมาณโซเดียมจะแปรผันตามระดับความสุกของผลมะเขือเทศค่ะ สำหรับน้ำมะเขือเทศ ๙๙% สูตรโซเดียมต่ำจะมีปริมาณโซเดียมที่ได้จากผลมะเขือเทศน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศ ๙๙% (สูตรปกติ) เนื่องจากกระบวนการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศที่ระดับความสุกแตกต่างกัน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่มีความกังวลเรื่องปริมาณโซเดียมค่ะ