ปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการคือค่าที่ตรวจวัดได้จากผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับปริมาณโซเดียมที่แนะนำในการบริโภคต่อวันออกมาเป็น %ค่ะ ซึ่งปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันคือไม่เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิกรัม โดยโซเดียม ๑๐% ที่ข้างกล่องมีค่าเท่ากับ ๒๔๐ มิลลิกรัม หรือเป็น ๑๐% ของปริมาณต่อวันนั่นเองค่ะ ไม่ใช่ % ที่บ่งบอกปริมาณที่เติมลงไป สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศนั้น ในมะเขือเทศมีโซเดียมในตัวอยู่แล้วตามธรรมชาติ และน้ำมะเขือเทศดอยคำ สูตรโซเดียมต่ำ มาจากเทคโนโลยีเฉพาะของดอยคำที่คัดสรรมะเขือเทศที่ให้ปริมาณโซเดียมต่ำ ตอบโจทย์ผู้ชอบดื่มน้ำมะเขือเทศแต่กังวลเกี่ยวกับปริมาณโซเดียม เพื่อให้ท่านสามารถดื่มได้อย่างไร้กังวลค่ะ