หากสนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติเบื้องต้นมาที่ recruit@doikham.co.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.doikham.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๖๖๙๙๒ ต่อ ๓๑๗ ขอบคุณค่ะ