น้ำผลไม้ดอยคำผลิตจากผลไม้ของไทย
ในแต่ละพื้นที่รอบโรงงานหลวง ซึ่งเป็นผลผลิตคุณภาพที่ส่งเสริมการปลูกจากเกษตรกรไทย และรับรับซื้อผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

น้ำผลไม้ดอยคำจึงมีหลากหลายรสชาติที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป และที่สำคัญ คือ โรงงานหลวงฯ ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ทำให้น้ำผลไม้ดอยคำสามารถคงเอกลักษณ์ของผลไม้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ น้ำผลไม้ดอยคำผลิตจากผลไม้ตามธรรมชาติ (Not from Concentrate) จึงให้รสชาติและรสสัมผัสของน้ำผลไม้อย่างแท้จริง การันตีด้วยรางวัล Superior Taste Award จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ (iTQi)