ปริมาณน้ำตาล ๑๒ กรัม ที่แสดงในตารางโภชนาการเป็นปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภคที่ขนาด ๒๕๐ มล. (๑ ขวด)

โดยเกณฑ์การได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ จะพิจารณาจากปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ต้อง ≤ ๖ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าวมีปริมาณน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพค่ะ