เนื่องจากภายในร้านดอยคำมีสินค้าเพื่อสุขภาพให้เลือกหลากหลาย ประกอบไปด้วยสินค้าหลัก ๒ ประเภท คือ

๑.สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ดอยคำ

๒.สินค้าฝากขายจากโครงการต่างๆ ซึ่งไม่สามารถมอบส่วนลดได้ สินค้าอื่นๆ ที่มีโครงสร้างต้นทุนราคาที่สูง จึงไม่สามารถมอบส่วนลดให้กับลูกค้าได้ทุกรายการค่ะ