๑. ตะกอนในน้ำนมถั่วเหลือง ๑๐๐% ขนาด ๔๐๐ กรัม เป็นตะกอนที่เกิดจากการบดถั่วเหลืองทั้งเมล็ด จึงมีใยอาหารและจมูกถั่วเหลือง ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญค่ะ

๒. ตะกอนในน้ำนมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าว ขนาด ๒๕๐ มล. เป็นตะกอนถั่วเหลืองตามธรรมชาติ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ