เนื่องจากขาดแร่ธาตุบางชนิด จึงไม่สามารถเรียกว่าน้ำแร่ได้ค่ะ โดยน้ำดื่มดอยคำมาจากต้นกำเนิดแหล่งน้ำที่รายรอบด้วยป่าธรรมชาติบนดอยอ่างขาง ผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส พร้อมฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต และโอโซน เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสดชื่นทุกครั้งที่ดื่ม