ทางดอยคำเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง จะเห็นได้จากน้ำผลไม้ดอยคำที่ผลิตจากผลไม้แท้

เป็นผลไม้ท้องถิ่น ไม่ได้ผลิตจาก Concentrate เวลาดื่มน้ำผลไม้ดอยคำจะรู้สึกถึงเนื้อสัมผัสจากผลไม้นั้นจริงๆ หรือผลิตภัณฑ์ทาขนมปังดอยคำ ทำจากเนื้อผลไม้สูงกว่า ๗๐% หวานน้อย เพื่อให้คนไทยได้อร่อยจากผลไม้แท้ๆ และที่สำคัญ คือ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ผลไม้ต่างๆ มาจากการรับซื้อหรือการส่งเสริมเกษตรกรไทย ซึ่งทางดอยคำรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด โดยการดำเนินธุรกิจของดอยคำ ยึดหลักเป็นธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้คนไทยได้ทานผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และเกษตรกรไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดี