ร้านดอยคำมีบริการจัดส่งแบบเดลิเวอรี
ผ่าน Line Man โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสาขาใกล้เคียง ดังนี้

๑. ร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๐๖-๕๑๖๔

๒. ร้านดอยคำ สาขา เทเวศน์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๑๗-๒๔๑๓

๓. ร้านดอยคำ สาขา พาราไดซ์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๑๖-๑๐๘๘

๔. ร้านดอยคำ สาขา เทสโก้โลตัส พระราม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๑๖-๑๐๘๔

๕. ร้านดอยคำ สาขา เทสโก้โลตัส บางกะปิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๑๘-๑๖๓๑

๖. ร้านดอยคำ สาขา ลำลูกกา
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๑๔-๖๒๑๒