น้ำมัลเบอร์รีออร์แกนิค ๑๐๐% (100 % ORGANIC MULBERRY JUICE)

0 out of 5

ราคา  60.00 บาท
ปริมาณ 100 มล.
ขนาดบรรจุ 12 ขวด / ลัง

Description

จากมัลเบอร์รีหรือผลหม่อน ที่ปลูกโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ที่โรงเรียนหนองไผ่ ซึ่งได้รับต้นพันธุ์ จากศูนย์ขยายหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ให้เป็นแปลงนำร่องของจังหวัดเพื่อถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ซึ่งผลผลิตถูกส่งมาแปรรูป ยังโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร และคลอโรฟิลล์ใยอาหาร: เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย

จุดขาย:

  • เข้มข้น เต็มรส มัลเบอร์รี ๑๐๐% ซุปเปอร์ฟรุตตระกูลเบอร์รี อุดมไปด้วยกรดโฟลิกมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง

 

วิธีการบริโภค: เขย่าก่อนดื่มทุกครั้งเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำ (ข้อควรระวัง): เมื่อเปิดแล้ว ควรเก็บในตู้เย็นและบริโภคภายใน ๓ วัน