ข้าวกล้องหอมนิลงอก ๑๐๐% (100% GERMINATED BROWN GAMMA DRYZANO)

0 out of 5

ราคา  145.00 บาท
ปริมาณ 1 กก.
ขนาดบรรจุ 12 กล่อง / ลัง
ซื้อสินค้าได้ที่ :


Category: Tag:

Description

จากแนวพระราชดำริในการจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง วิสหากิจชุมชน ในอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นสู่ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมนิลงอก ที่ผ่านการคัดสรรจากข้าวพันธุ์ดี มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เมล็ดเรียวยาว และสีม่วงเข้ม ผ่านการเพาะงอกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนกับองค์ความรู้

จุดขาย: ข้าวจากเกษตรกรไทย ข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ

วิธีการบริโภค: ข้าวกล้องหอมมะลิงอก 1 ส่วน ต่อ น้ำ 2 ส่วน

คำแนะนำ (ข้อควรระวัง):

  • เก็บไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงแสงแดด
  • หลังจากเปิดถุงควรปิดปากถุงให้แน่น หรือเปลี่ยนใส่ภาชนะอื่น
  • ที่ปิดสนิทและควรบริโภคให้หมดภายใน 1 เดือน
  • การเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดกลิ่นหืนได้