ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายอีสาน)

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายอีสาน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และโรงงานหลวงฯ ที่ ๔ (ละหานทราย) ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร และวัดซับสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการ “วัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อพัฒนาวัดรอบโรงงานหลวงฯ ตามหลักการ บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ ” บ-ว-ร(ร) ” ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่โรงงานหลวงฯ และชาวชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ ในปีนี้มีการจัดนิทรรศการสร้างความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานหลวงฯ กับชุมชนโดยรอบ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก

วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

วัดซับสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒