“สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ” สินค้าเฉพาะฤดูกาลจาก “ดอยคำ”

“สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ” สินค้าเฉพาะฤดูกาลจาก “ดอยคำ”

เพราะดอยคำอยากให้คุณได้กินของสดที่มีคุณภาพ

เป็นเหตุผลสำคัญของการคัดสรรสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ ผลใหญ่พิเศษ ความสุกที่คิดว่าอร่อยที่สุด บรรจุลงกล่อง ส่งตรงมายังผู้บริโภค

แต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น เรายังมีเหตุผลอื่น นั่นก็คือ ทำให้เกษตรกรมีความ “อยู่ดี กินดี”

สำหรับ “สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐” เป็นผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพในบริเวณลุ่มแม่น้ำงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและยอมรับในเรื่องของรสชาติ

ดอยคำ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม ก่อนจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งสตรอว์เบอร์รีอบแห้ง น้ำสตรอว์เบอร์รี และสตรอว์เบอร์รีทาขนมปัง

จากการส่งเสริมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดอยคำเห็นถึงคุณภาพของสตรอว์เบอร์รีที่ดีขึ้น จึงได้ให้เกษตรกรคัดเอาลูกพิเศษจากสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ดีนี้ มาจำหน่ายแบบสด

ในระดับความสุก ๙๐% ทำให้สตรอว์เบอร์รีมีรสชาติและรสสัมผัสที่นุ่มกำลังดี บรรจุกล่องสวยงาม ดอยคำใส่ใจในความภาคภูมิใจของเกษตรกร ด้วยการติดฉลากชื่อของเกษตรกรไว้ที่กล่อง เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักแหล่งที่มา และมั่นใจเรื่องคุณภาพของสตอรว์เบอร์รี ที่สำคัญเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเกษตรกรด้วย

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา “ดอยคำ” ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ แล้วส่งให้ดอยคำแปรรูป เมื่อเราส่งเสริมมาระยะหนึ่ง เห็นว่าเกษตรกรพัฒนาผลผลิตจนทำให้มีผลสตรอว์เบอร์รีที่มีคุณภาพ ทั้งขนาดและรสชาติ พร้อมมองว่าการจำหน่ายสตรอว์เบอร์รีแบบสดนั้นทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ดอยคำจึงให้เกษตรกรคัดเลือกสตรอว์เบอร์รีผลใหญ่พิเศษ ขนาดความสุกกำลังพอดี ที่เราเรียกว่า “สตรอว์เบอร์รี พรีเมียม” บรรจุลงกล่องแล้วส่งตรงให้กับผู้บริโภค ช่วงต้นฤดูในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของทุกปี

“สตรอว์เบอร์รีที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงเกินความเป็นจริง ในขณะที่คุณภาพนั้นไม่ต่างกันกับของที่เราผลิตได้เองในประเทศ ทั้งรสชาติ กลิ่นและสี รวมถึงขนาดของผล มีความพรีเมียม เว้นอย่างเดียวคือ ระยะเวลาในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการรับประทานมีเพียงแค่ ๓ วัน เพราะเราเก็บที่ความสุก ๙๐% ที่สำคัญเรารับซื้อจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งช่วงที่เกษตรกรส่งสตรอว์เบอร์รีแบบสดมา เขาจะได้ราคาที่สูงมาก โดยเราให้ความรู้เกษตรกรตั้งแต่ปลูกไปจนเก็บเกี่ยวและแพคลงกล่อง จากนั้นดอยคำนำมาตรวจสอบคุณภาพ แล้วส่งจำหน่ายไปยังผู้บริโภคแบบวันเว้นวัน” นายพิพัฒพงศ์ กล่าว

 

“สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ” มีจำหน่ายช่วงฤดูสตรอว์เบอร์รีเท่านั้น

ขนาด ๑๖ ผล (๔๘๐ กรัม) กล่องละ ๕๕๐ บาท

ขนาด ๒๐ ผล (๔๕๐ กรัม) กล่องละ ๓๗๐ บาท

ขนาด ๒๔ ผล (๓๘๐ กรัม) กล่องละ ๒๗๐ บาท

และสตรอว์เบอร์รีสดมาตรฐานดอยคำ (๒๕๐ กรัม) กล่องละ ๑๒๐ บาท

 

ติดตามสถานที่จำหน่าย “สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ”
ได้ที่เพจ www.facebook.com/DoikhamFP
ดอยคำ สืบสานเพื่อความกินดี อยู่ดี