“ดอยคำ” ได้รับการการันตีความโดดเด่นด้านรสชาติระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๓

“ดอยคำ” ได้รับการการันตีความโดดเด่นด้านรสชาติระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๓

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ ได้รับรางวัล Superior Taste Award 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ (International Taste Institute) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ทุ่มเทให้กับการทดสอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีเลิศ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพและรสชาติสินค้าตราดอยคำ จากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไทย

ผลิตภัณฑ์ดอยคำได้รับรางวัลในปีนี้มีจำนวน ๓ รายการ

๑.น้ำผึ้ง ๑๐๐%
ได้รับรางวัล Superior Taste Award รางวัลระดับ ๒ ดาว
รสชาติเยี่ยม
๒.น้ำเก๊กฮวยและคาโมไมล์ สูตรไม่เติมน้ำตาล
ได้รับรางวัล Superior Taste Award รางวัลระดับ ๑ ดาว
รสชาติดี
๓.สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง
ได้รับรางวัล Superior Taste Award รางวัลระดับ ๑ ดาว
รสชาติดี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ เกิดขึ้นได้จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไทย
และจากคำแนะนำของผู้บริโภคทุกท่านที่เรานำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล