“ดอยคำ” เปิดเส้นทาง “ตามรอย…ดอยคำ” ประจำปี ๒๕๖๓ นำสื่อมวลชนเรียนรู้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

“ดอยคำ” เปิดเส้นทาง “ตามรอย…ดอยคำ” ประจำปี ๒๕๖๓ นำสื่อมวลชนเรียนรู้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน ที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินการอยู่ในวงกว้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดโครงการสื่อสัญจร (Press Tour) นำคณะสื่อมวลชนไปเรียนรู้เส้นทางการกำเนิดดอยคำ “ตามรอย…ดอยคำ” เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ชมเทคโนโลยีการวิจัยเนื้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช รวมถึงโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม (โรงเรือนสตรอว์เบอร์รี) โดยมี คุณชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ความรู้ตลอดเส้นทาง
สำหรับ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หลอมรวมไปด้วยชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนา ทั้งไทยพุทธ จีน มุสลิม มีเอกลักษณ์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางขุนเขา ดังคำกล่าวที่ว่า “ชุมชนแห่งความสุขที่พ่อสร้าง”
โดยโรงงานหลวงฯ ดำเนินงานตามแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ประกอบไปด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
โอกาสนี้สื่อมวลชนได้เห็นการดำเนินงานของโรงงานหลวงฯ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น จากการพูดคุยกับเกษตรกร และชาวบ้าน รวมถึงลิ้มรสอาหารท้องถิ่น โดยได้รับการต้อนรับจากคนในพื้นที่บ้านยางอย่างเป็นกันเอง
พร้อมกันนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เป็นฤดูกาลของสตรอว์เบอร์รี ซึ่งดอยคำได้คัดสรร “สตรอว์เบอร์รีสดระดับพรีเมียม” สายพันธุ์พระราชทาน ๘๐ จากการส่งเสริมเกษตร “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มาจำหน่าย คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมไร่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกรที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีส่งให้กับดอยคำ ร่วมพูดคุยกับผู้ปลูก และเด็ดลูกสตรอว์เบอร์รีจากต้นชิมกันแบบสดๆ ที่ บ้านหนองเต่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่
จากนั้น เดินทางไปยังโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ห่างกันราว ๑๕๐ กิโลเมตร เข้าชมเครื่องผลิตน้ำผลไม้ดอยคำ ในกล่อง UHT โดยมี คุณธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และรักษาการผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย ให้การต้อนรับและบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของดอยคำในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล