“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระพันปีหลวง

“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ ประจำสำนักงานใหญ่ นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ ด้านนวัตกรรมและการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ลูกจ้าง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงลูกจ้าง โรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนโดยรอบด้วย

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร