“ดอยคำ” ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ๒๖ ปี

“ดอยคำ” ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ๒๖ ปี
เต็มไปด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ
ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ และบริษัทในพระปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ ๑๐ ได้เดินทางมาถึงวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบ ๒๖ ปี ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

โอกาสนี้ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ บริษัทฯ ได้จัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ และคุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายสีเหลือง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ องค์พระผู้ทรงก่อตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ณ ดอยคำ สำนักงานใหญ่