“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หรือ Thailand’s Most Admired Brand 2018 ในกลุ่มน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม จาก คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ณ ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์