“กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร” ทรงเยี่ยมบูธ “ดอยคำ” ในงานโครงการหลวง ๕๑

“กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร” ทรงเยี่ยมบูธ “ดอยคำ” ในงานโครงการหลวง ๕๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๕๑” โดยปีนี้เป็นการจัดงานตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น”
ในการนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เฝ้ารับเสด็จ และทูลเกล้าถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
โดยบูธ “ดอยคำ” ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “น้ำมังคุดผสมน้ำผลไม้รวม ๙๘ %” เป็นครั้งแรก พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ อาทิ ฝรั่งคลุกบ๊วยทรงเครื่อง สตรอว์เบอร์รีพริกเกลือทรงเครื่อง มะม่วงพริกเกลือทรงเครื่อง น้ำตะไคร้ผสมขิงและใบเตย น้ำผึ้งผสมมะนาว และน้ำผักผลไม้สกัดเย็นทั้ง ๘ รสชาติ ที่ ลานบีคอน ๔ ชั้น ๑
รวมทั้งนำเสนอเมนูพิเศษจากผลิตภัณฑ์ดอยคำภายในงาน ได้แก่ “ชามะนาวน้ำผึ้งเจลลี” จำหน่ายที่ บูธดอยคำ ลานอีเดน ๒ ชั้น ๒

นอกจากนี้ ภายในงานได้รวมผลิตภัณฑ์อีกมากมายจากโครงการส่วนพระองค์อื่นๆ อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง สวนจิตรลดา ดอยตุง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านภูฟ้า มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา ภัทรพัฒน์ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถร่วมชมและช้อปงาน “โครงการหลวง ๕๑” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณชั้น ๑ – ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์