โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมสนับสนุน งานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมสนับสนุน งานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในนามโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมสนับสนุนและมอบน้ำดื่ม น้ำผลไม้ดอยคำ งานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒  อีกทั้งยังร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงวางศิลาฤกษ์สร้างสะพาน ไหว้สาพญาเต่างอย และตั้งจุดบริการน้ำดื่ม แก่ผู้ที่มาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย และหมู่บ้านในชุมชนทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน