โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย พัฒนาศักยภาพเยาวชนในรูปแบบค่ายศิลปะเยาวชน  เสริมสร้างการเรียนรู้สีจากธรรมชาติภายในชุมชนเต่างอย พืชให้สีชนิดต่างๆ สีจากกากวัตถุดิบและเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานหลวงฯ เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของสีชุมชนเต่างอย แล้วนำมาสร้างผลงานศิลปะ รวมทั้งนำมาประยุกต์ใข้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  โดยมีคุณปราชญ์ นิยมค้า จากร้าน Mann Craft  อาจารย์สุชีลา เพชรแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม และคุณวัลย์ริยา เพ็งสว่าง ศิลปินกลุ่มสะกะละ เป็นผู้สอนเยาวชน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

กิจกรรม ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กิจกรรม โปสการ์ดโรงงานหลวงฯ

กิจกรรม ดินใบไม้

กิจกรรม “สมุดบันทึกทำมือ”