ร้านดอยคำ

ภูมิภาค

 กรุงเทพฯและปริมณฑล

กรุงเทพฯและปริมณฑล

 ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ร้านดอยคำ

อาคารสำนักงานใหญ่ ๑ (ใกล้กับ Health Center)
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
Tel: ๐๙๙-๘๑๔-๐๓๖๕

เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(ปิดให้บริการ เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ร้านดอยคำ

วชิรเพลส
เลขที่ ​๖๘๑ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
Tel: ๐๙๙-๘๑๓-๗๑๓๕

เวลาทำการ : ทุกวัน ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคาร TUH Parking and plaza ห้องเลขที่ R๑๑ ชั้นที่ ๑
เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ๑๒๑๒๐ จังหวัดปทุมธานี
Tel: ๐๖๓-๙๐๕-๕๔๒๘

เวลาทำการ : ทุกวัน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี ๑๐๖๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๐๐๕-๕๒๑๖

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๖.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ร้านดอยคำ

๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒ ต่อ ๑๔๕
แฟกซ์ ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๑

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารหอพักแพทย์ ๘ เลขที่ ๒ ถนนพรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ๑๐๗๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๔๔๔-๗๗๑๘

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เสาร์ ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารโลตัส พลัส ศรีนครินทร์
เลขที่ ๙ หมู่ ๖ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมือง ๑๐๒๗๐ สมุทรปราการ
Tel: ๐๖๓-๙๐๕-๔๙๗๖
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม ๒ เลขที่ ๘๘/๒๕๒๘ หมู่ ๖ ถนนพระราม ๒
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ๑๐๑๕๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๔๑๕-๓๕๓๘
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารพาราไดซ์ พาร์ค เลขที่ ๖๑ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ๑๐๒๕๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๙๗-๒๑๔-๖๒๑๒
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

เลขที่ ๕๓ หมู่ ๒ ถ.จรัญสนิทวงศ์
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย ๑๑๑๓๐ นนทบุรี
Tel: ๐๒-๔๔๗-๕๓๙๓
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

ร้านดอยคำ

๒๐/๖๘ หมู่ที่ ๑๘ ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
Tel. ๐๒-๑๙๑-๑๖๕๕
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

ชั้น ๒ โลตัส สาขาบางนา
เลขที่ ๑๔/๙ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบางนา – ตราด กม.๗
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ๑๐๕๔๐ สมุทรปราการ
Tel: ๐๒-๓๑๖-๓๑๗๑
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคาร SCB PARK PLAZA ห้องเลขที่ ๓๑๓๗  ชั้น G เลขที่ ๑๙ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร ๑๐๙๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๙๓๗๙๒๗๖
เวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

 

ร้านดอยคำ

อาคาร ๕๕ ห้อง ๑ เอฟ ชั้น ๑ ทองหล่อ ซอยทองหล่อ ๒
ถนนสุขุมวิท ๕๕ เขตวัฒนา ๑๐๑๑๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๗๑๔-๙๐๕๖
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารเทสโก้ โลตัส ห้องเลขที่  ๐๔๕PG๐๑๑ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๔๔ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
Tel: ๐๒-๔๓๔-๕๓๑๐
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

 

ร้านดอยคำ

อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ เลขที่ ๒๗๐ ถ.พระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
Tel: ๐๒-๖๔๔-๕๒๑๑
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เสาร์ ๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

๑๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม
เขตพระนคร ๑๐๒๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๒๘-๘๖๖๗
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๘.๓๐ -๑๘.๐๐ น.

 

ร้านดอยคำ

เลขที่ ๙๐ หมู่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี ๑๒๑๑๐ ปทุมธานี
Tel: ๐๒-๕๔๙-๗๖๕๐
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

ห้องเลขที่ ๑๐ ชั้น G ๑๓๐-๑๓๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

Tel: ๐๒-๖๕๑-๕๐๔๔
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

 

ร้านดอยคำ

อาคารโรบินสัน บางรัก ห้องเลขที่ BF-B-๑๔/๒ ชั้น BF ๑๕๒๒ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๓๐-๖๘๗๗
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

 

ร้านดอยคำ

อาคาร ส.ธ. ชั้น ๒ เลขที่ ๑๘๗๓
ถนนพระราม ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๘๐-๙๐๔-๔๕๐๘
เวลาทำการ :จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เสาร์ ๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

ร้านดอยคำ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๕๐/๒ ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร.๐๒-๐๐๕-๗๗๗๕
เวลาทำการ :จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เสาร์ ๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

 

ร้านดอยคำ

เลขที่ ๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทร.๐๒-๑๖๓-๔๓๖๐
เวลาทำการ : ทุกวัน ๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว ชั้นที่ ๑
เลขที่ ๑๑๙๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร: ๐๒-๐๐๖-๙๘๖๙
เวลาทำการ: ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท เปรม แอด แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด

๗๓ ถนนอู่ทอง
ตำบลหอรัตนไชย อำเภออยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร ๐๓๕-๓๘๗-๓๘๘
โทร ๐๘๑-๘๔๖-๐๐๖๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ)
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น

ภาคเหนือ

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท ธ นวกร จำกัด

๓๓/๓๑, ๓๓/๓๒ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

อาคารเทสโก้ โลตัส ห้องเลขที่๐๑๑GP๐๓๗ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๑ ถ.เชียงใหม่ – หางดง ต.ป่าแดด
อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
Tel : ๐๕๓-๒๗๑-๕๖๕
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

ร้านดอยคำ

๗๒ หมู่ ๑๒ ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๑
Tel : ๐๕๓-๐๕๑-๐๒๐

เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

ร้านดอยคำ

๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
Tel : ๐๕๓-๗๗๑-๐๖๔
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท อีคอนเครื่องดื่ม จำกัด

๓๗๙ ถนนบรมไตรโลกนาถ ๒
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐
โทร ๐๘๓-๑๖๖-๒๐๕๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

เลขที่ ๔๐๔ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร:
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้านดอยคำ

๒๑๕ หมู่ ๔ ต.เต่างอย อ.เต่างอย
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
Tel : ๐๔๒-๗๖๑-๓๙๒
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

ร้านดอยคำ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกล-นาแก ก่อสร้าง

๑๘๑๘ ถนนรัฐวัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร ๐๙๕-๑๙๘-๙๖๘๐
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท ต้นกล้าในป่าใหญ่ จำกัด

๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒ ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๙๓-๙๒๙-๓๙๒๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น

ร้านดอยคำ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาตมภู ฟูเอล

เลขที่ ๙๕ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
โทร ๐๘๑-๑๘๖-๓๘๘๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท ธนาดุลปิโตรเลียม จำกัด

๕๘ หมู่ ๑๒
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๔๐
โทร ๐๘๑-๙๕๙-๔๖๓๖
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท กุลจิตติ จำกัด

๕๓๕ หมู่ ๑
ซอยบ้านหนองบัว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
โทร ๐๙๕ – ๑๖๕ – ๔๑๙๙
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ภาคตะวันออก

ร้านดอยคำ

๘๕/๗๓ หมู่ ๑ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
Tel : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๗
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

๔๕/๖๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
Tel : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๘
Fax : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๘
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท รอแยล ฮาโมนี่ จำกัด

๔๔/๙ หมู่ ๑ ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง  ๒๑๑๕๐
โทร ๐๙๗-๐๙๘-๙๕๙๕, ๐๖๑-๕๔๕-๙๕๓๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

 

 

ร้านดอยคำ

๙๓/๑๖ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทร ๐๖๓-๙๐๕-๕๙๔๓
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ภาคใต้

ร้านดอยคำ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี

๑๓๔๓/๘ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร ๐๗๕-๔๑๙-๑๑๙
โทร ๐๘๓-๖๔๒-๒๕๔๐
โทร ๐๙๑-๘๔๗-๐๘๔๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย บริษัท เนเจอร์ ออลเทรดดิ้ง จำกัด

๑๘๗-๑๘๙ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๐๒๘
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๒๙๗
โทร ๐๘๙-๗๒๕-๑๖๘๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทร์ธนา

๖/๓ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทร ๐๖๑-๕๑๖-๗๗๗๒
โทร ๐๘๘-๗๘๙-๑๘๓๓
โทร ๐๘๑-๕๔๓-๙๙๕๑
โท
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียงหลวง

๖๑๙/๖ ถนน ไทรบุรี
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐
โทร ๐๘๑-๙๕๗-๐๗๕๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูหลวงกรีนเพลส

๕๐/๑๙ หมู่ ๑๐
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๐๐๐
โทร ๐๖๑-๙๔๙-๙๒๒๙
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย