สตรอว์เบอร์รีสด พันธุ์พระราชทาน ๘๐

สตรอว์เบอร์รีสด พันธุ์พระราชทาน ๘๐